BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. f

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome na ulici Jelačičova 16, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.