BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 36

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1026/2013 zo dňa 24. 04. 2013 a č. 1192/2013 zo dňa 26.-27. 06. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom - Trhová 54 - uzn. č. 1354/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.