BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 35

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, a to prístavby SO 201 so súp. č. 332 nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste 58, v Bratislave a novovytvorených pozemkov parc. č. 3793/1 a parc. č. 3793/3, do správy Petržalského domova seniorov - uzn. č. 1353/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.