BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 34

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám v Bratislave, k. ú. Vajnory, pozemkom parc. č. 639, 640, 641, 642, 643, 645, stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 639 a stavbe súpis. č. 9298 na pozemku parc. č. 641, v podielovom spoluvlastníctve Milana Dingu - uzn. č. 1352/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.