BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 22

Petícia za:
1. rozdelenie budovy na Exnárovej ul. č. 6, súp. č. II 3124 na dve osobitné nové budovy s osobitným súpisným číslom,
2. odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 z pôvodného súp. č. II 3124, v ktorej sídlia elokované triedy MŚ Bancíkovej (ďalej len „Nová Budova č. 1“) – Základnej umeleckej škole, Exnárova 6 Bratislava,
3. zverenie Novej Budovy č. 1 do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov za účelom zachovania tried MŠ Bancíkovej 2, elokované pracovisko Exnárova Petícia za vyhlásenie evolučného parku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.