BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 16

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5261/5, Ing. Jozefovi Hodekovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uzn. č. 1335/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.