BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 14

Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nebytových priestorov vo výmere 127,80 m2 v stavbe súp. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre spoločnosť NUTRICENTRUM, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1334/2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.