Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - garáže, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 3460, postavenej na pozemku parc. č. 1426/565, na Tománkovej 5 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Petrovi Dubovskému, na dobu neurčitú


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.