Bod č. 16

Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02. 11. 2020 na predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.