Bod č. 11

Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, dohodou, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.