Bod č. f

Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v dňoch 28.2.2016 až 16.3.2017 v Múzeu mesta Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.