BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 41

Návrh na zriadenie Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh na voľbu predsedu a členov tejto komisie, návrh na schválenie Štatútu Mediálnej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrh Dodatku č. 7 k Rámcovej náplni činnosti komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/1999 časť E bod 2 v znení neskorších dodatkov)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.