BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. j

Informácia o plnení Uznesenia č. 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 - Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy predložená Generálnym investorom Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.