BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 40

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým schválilo Dohodu o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. a nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.