BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 30

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (IROP-PO7-SC72-2021-74)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.