BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 18

Návrh na zmenu zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy
Návrh na zverenie stavieb v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Sedlárska 2 a 4 do správy mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy
Návrh na ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v stavbách so súpis. č. 1280 a 361, s mestskou príspevkovou organizáciou Metropolitný inštitút Bratislavy
Návrh na zmenu zmlúv o nájme nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 s tretími osobami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.