Bod č. y

Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v dňoch 27.4.2016 až 13.5.2016 v ZOO Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.