Bod č. x

Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení MsZ, ktorých plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie hl. mesta SR Bratislavy – informačný materiál


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.