Bod č. v

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám.2, 851 01 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.