Bod č. u

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.