Bod č. s

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času , Pekníkova 2, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.