Bod č. r

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.