Bod č. l

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.