Bod č. k

Informácia o schválení projektového zámeru „Urban Manufacturing – Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“/„Mestské dielne – Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.