Bod č. j

Informácia ku kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v tomto volebnom období na základe uznesenia č. 488/2016 časť C bod 1 zo dňa 26.5.2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.