Bod č. 0B

Návrh na potvrdenie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 719/2017 z 26. 1. 2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.