Bod č. 0

Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 716/2017 zo dňa 26.01.2017, ktoré bolo pozastavené


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.