Bod č. f

Informácia o vyhotovení opravného rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov týkajúce sa poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Lenky Antalovej Plavuchovej - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.