Bod č. 38

Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača - stiahnutý z programu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.