Bod č. 14

Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.