Bod č. 27

Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto - Panská 35 - informácia - bez uznesenia


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.