Bod č. 20a

Ústna informácia o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.