Bod č. 6

Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol. s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové centrum, a.s. - uzn. č. 1756/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.