Bod č. 26

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach na ulici Stodolová-hromadné garáže, Krížna 64, Jána Stanislava 18 vlastníkom garáží a nebytových priestorov - uzn. č. 1775/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.