Bod č. 21

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3228, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka - uzn. č. 1770/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.