Bod č. 19

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, parc. č. 19613/1, 19613/3, 19540/1, 19540/9, 19540/10 a komunikácie na parc. č. 19613/1, k. ú. Vinohrady, Kamzík a Krásna hôrka, do správy Mestských lesov v Bratislave - uzn. č. 1768/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.