Bod č. 15

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 970, Ing. Ivanovi Zámečníkovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1765/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.