Bod č. 14

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/14, Ing. Martinovi Gonosovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1764/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.