Bod č. 13

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1763/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.