Bod č. 12

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovytvorená parc. č. 21527/2, Ing. Viliamovi Polakovičovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1762/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.