Bod č. 11

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1993/12 a parc. č. 1993/13, Adriane Humolli - uzn. č. 1761/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.