Bod č. 10

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1824, spoločnosti President MTA, s.r.o. so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1760/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.