Bod č. f

Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/2 – reštituenti Dušan Kováč, Ing Ľubica Hitková, Alena Pláčeková, reštitúcia pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2185/3


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.