Bod č. c

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.