Bod č. 9

Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.