Bod č. 41

Vzdanie sa Ing. Vladimíra Bajana, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.