Bod č. 38

Návrh na zverenie stavieb v k. ú. Staré Mesto súp. č. 3949 na pozemku parc. č. 2052/3 a súp. č. 3951 na pozemku parc.č. 2052/2 a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2052/3 do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.