Bod č. 23

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1038/6, 3604, 4355/12, 4450, pre spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY a. s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.