Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť Avestus Petržalka s. r. o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.