Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.